Cập nhật tiến độ ParkCity Hà Nội ngày 11-09-2018

Đến 11/09/2018, tiến độ dự án: Park City – Đầu tư xây dựng khu thấp tầng tiểu khu 3 – The Mansions đạt tiến độ theo yêu cầu của chủ Đầu tư và đáp ứng đúng cam kết với khách hàng.

 

 

 

 

 

 

Cập nhật tiến độ ParkCity Hà Nội ngày 11-09-2018
Rate this post