Biệt thự Parkcity Hanoi

BIỆT THỰ PARK CITY GỒM CÁC TIỂU KHU NADYNE GARDEN VÀ EVELYNE GARDENS VỚI TỔNG SỐ 30 CĂN BIỆT THỰ. TRONG ĐÓ: Tiểu khu Nadyne Garden: 24 căn Tiểu khu Evelyne Gardens: 16 căn Tổng diện tích mỗi căn biệt thự là 240m2. Trong đó, diện tích xây dựng gồm các loại diện tích: 357.55m2, 283.76m2, 357m2, 383m2. … Đọc tiếp Biệt thự Parkcity Hanoi